Journal article in 2020


An Explainable Artificial Intelligence Predictor for Early Detection of Sepsis
Meicheng Yang, Chengyu Liu, Xingyao Wang, Yuwen Li, Hongxiang Gao, Xing Liu, Jianqing Li
Critical Care Medicine, 48 (11), e1091-e1096
[pdf]

An Open-Access Long-Term Wearable ECG Database for Premature Ventricular Contractions and Supraventricular Premature Beat Detection
Zhipeng Cai, Chengyu Liu, Hongxiang Gao, Xingyao Wang, Lina Zhao, Qin Shen, EYK Ng, Jianqing Li
Journal of Medical Imaging and Health Informatics, 10 (11), 2663-2667
[pdf]

Remote health diagnosis and monitoring in the time of COVID-19
Joachim Behar, Chengyu Liu, Kevin Kotzen, Kenta Tsutsui, Valentina DA Corino, Janmajay Singh, Marco AF Pimentel, Philip A Warrick, Sebastian Zaunseder, Fernando Andreotti, David Sebag, Georgy Kopanitsa, Patrick E McSharry, Walter Karlen, Chandan K Karmakar, Gari D Clifford
Physiological measurement,
[pdf]

Frontal Alpha Complexity of Different Severity Depression Patients
Lulu Zhao, Licai Yang, Baimin Li, Zhonghua Su, Chengyu Liu
Journal of Healthcare Engineering,
[pdf]

An Open-Access Arrhythmia Database of Wearable Electrocardiogram
Qin Shen, Hongxiang Gao, Yuwen Li, Qi Sun, Minglong Chen, Jianqing Li, Chengyu Liu
Journal of Medical and Biological Engineering,
[pdf]

Improving Accuracy of Heart Failure Detection Using Data Refinement
Jinle Xiong, Xueyu Liang, Lina Zhao, Benny Lo, Jianqing Li, Chengyu Liu*
Entropy, 22 (5), 520
[pdf]

In-Hospital Mortality Prediction for Heart Failure Patients Using Electronic Health Records and an Improved Bagging Algorithm
Binhua Wang, Xiao Ma, Yifei Wang, Wei Dong, Chengyu Liu, Yongyi Bai, Suyan Bian, Jun Ying, Xin Hu, Shanshan Wan, Wanguo Xue, Yaping Tian, Cheng Zhong, Yang Zhang, Kunlun He, Jiayue Li
Journal of Medical Imaging and Health Informatics, 10 (5), 998-1004
[pdf]

Rule-based rough-refined two-step-procedure for real-time premature beat detection in single-lead ECG
Zhipeng Cai, Jianqing Li, Alistair EW Johnson, Xiangyu Zhang, Qin Shen, Jian Zhang, Chengyu Liu
Physiological Measurement,
[pdf]

Suppressing the Influence of Ectopic Beats by Applying a Physical Threshold-Based Sample Entropy
Lina Zhao, Jianqing Li*, Jinle Xiong, Xueyu Liang, Chengyu Liu*
Entropy, 22 (4), 411
[pdf]

Effects of mindful breathing on rapid hypoxia preacclimatization training
Yong Xue, Jun Yang, Yutao Feng, Yubin Zhou, Yufei Qin, Yang Li, Yuwen Li, Qiushi Ren∗, Chengyu Liu* & Zhengtao Cao*
Journal of Medical Imaging and Health Informatics, 2020,10(1): 718-723

A Low-Noise-Level Heart Sound System Based on Novel Thorax-Integration Head Design and Wavelet Denoising Algorithm
Shuo Zhang, Ruiqing Zhang, Shijie Chang, Chengyu Liu, Xianzheng Sha*
Micromachines, 10 (12), 885
[pdf]

一种可消除运动伪迹的可穿戴心电监测系统
胡振原,刘澄玉,李建清
电子测量技术, 43(15):72-78

袖带式电子血压计智能充放气研究
袁森,刘澄玉,刘建,李建清
电子测量技术, 43(11):153-160

房颤智能检测中的心电特征选择和机器学习
周帆,赵莉娜, 李钰雯, 李建清, 刘澄玉
电子测量与仪器学报,

Temporal-Framing Adaptive Network for Heart Sound Segmentation Without Prior Knowledge of State Duration
Xingyao Wang; Chengyu Liu; Yuwen Li; Xianghong Cheng; Jianqing Li; Gari D. Clifford
IEEE Transactions on Biomedical Engineering, Volume 68 , Issue 2
[pdf]

An open-access long-term wearable ECG database for PVC and SPB detection
Zhipeng Cai, Chengyu Liu*, Hongxiang Gao, Xingyao Wang, Lina Zhao, Qin Shen, EYK Ng, Jianqing Li
Journal of Medical Imaging and Health Informatics, --
[pdf]

Classification of 12-lead ecgs: the physionet/computing in cardiology challenge 2020
Erick A Perez Alday, Annie Gu, Amit J Shah, Chad Robichaux, An-Kwok Ian Wong, Chengyu Liu, Feifei Liu, Ali Bahrami Rad, Andoni Elola, Salman Seyedi, Qiao Li, Ashish Sharma, Gari D Clifford*, Matthew A Reyna*
Physiological Measurement,
[pdf]

Back to Publication