Lab Members

Jianqing LI

Jianqing LI

Professor
Chengyu LIU

Chengyu LIU

Professor
Chenxi Yang

Chenxi Yang

Associate Professor
Yuwen Li

Yuwen Li

Lecturer
Lina ZHAO

Lina ZHAO

Postdoc-2019
Zhipeng CAI

Zhipeng CAI

Postdoc-2020
Chang YAN

Chang YAN

Postdoc-2020
Lulu ZHAO

Lulu ZHAO

Postdoc-2021
Na ZHAO

Na ZHAO

Postdoc-2021
Yang LI

Yang LI

PhD-2018
Yantao XING

Yantao XING

PhD-2019
Kejun DONG

Kejun DONG

PhD-2019
Yuwei ZHANG

Yuwei ZHANG

PhD-2019
Chao Chen

Chao Chen

PhD-2019
Guang YU

Guang YU

PhD-2019
Yuanyang LI

Yuanyang LI

PhD-2020
Shuo ZHANG

Shuo ZHANG

PhD-2020
Caiyun MA

Caiyun MA

PhD-2020
Foli FAN

Foli FAN

PhD-2021
ZhiJun Xiao

ZhiJun Xiao

PhD-2021
Feifei CHEN

Feifei CHEN

PhD-2021
Yumin Li

Yumin Li

PhD-2022
Rong Xiao

Rong Xiao

PhD-2023
Lukai Pang

Lukai Pang

PhD-2023
Yu XIN

Yu XIN

Master Student-2020
Jiayi LI

Jiayi LI

Master Student-2020
Zinan LI

Zinan LI

Master Student-2020
Xiaozheng ZHANG

Xiaozheng ZHANG

Master Student-2020
Yuguang Zhao

Yuguang Zhao

Master Student-2020
Jing WU

Jing WU

Master Student-2020
Jingyi LU

Jingyi LU

Master Student-2020
Jinle XIONG

Jinle XIONG

Master Student-2020
Junkai ZHAO

Junkai ZHAO

Master Student-2020
Wenhao YUAN

Wenhao YUAN

Master Student-2020
Hanyu WANG

Hanyu WANG

Master Student-2020
Yujie LIN

Yujie LIN

Master Student-2021
Qian Li

Qian Li

Master Student-2021
Hanyu Ding

Hanyu Ding

Master Student-2021
Ru Sun

Ru Sun

Master Student-2021
Jiale Sun

Jiale Sun

Master Student-2021
Min Zhao

Min Zhao

Master Student-2021
Xintao HAN

Xintao HAN

Master Student-2021
Yumin SHEN

Yumin SHEN

Master Student-2021
Runfa LI

Runfa LI

Master Student-2021
Hao Tang

Hao Tang

Master Student-2021
Ye Huang

Ye Huang

Master Student-2022
Ziqi ZHANG

Ziqi ZHANG

Master Student-2022
Yankun Yao

Yankun Yao

Master Student-2022
Yutong HOU

Yutong HOU

Master Student-2022
Shuze HAN

Shuze HAN

Master Student-2022
Quan DONG

Quan DONG

Master Student-2022
Keming CAO

Keming CAO

Master Student-2022
Yulong ZHANG

Yulong ZHANG

Master Student-2022
Jiashuo ZHENG

Jiashuo ZHENG

Master Student-2022
Yunyi JIANG

Yunyi JIANG

Master Student-2022
Li LING

Li LING

Master Student-2022

Alumni

Feifei LIU

Feifei LIU

Postdoc-2017
Zhenyuan Hu

Zhenyuan Hu

Master Student-2017
Sen Yuan

Sen Yuan

Master Student-2017
Qi SUN

Qi SUN

Master Student-2017
Fan ZHOU

Fan ZHOU

Master Student-2018
Jianan DI

Jianan DI

Master Student-2018
Tiantian WANG

Tiantian WANG

Master Student-2018
Ying LI

Ying LI

Master Student-2019
Jian LIU

Jian LIU

Master Student-2019
Fangyuan LI

Fangyuan LI

Master Student-2019
Hao CHU

Hao CHU

Master Student-2019
yaowei Li

yaowei Li

Intern-2017
Zhongyao ZHAO

Zhongyao ZHAO

Intern-2018
Jingyu Wang

Jingyu Wang

Intern-2018
Yixuan LI

Yixuan LI

Intern-2018
Xueyu LIANG

Xueyu LIANG

Intern-2019
Feifei MA

Feifei MA

Intern-2019
Meiyou LIU

Meiyou LIU

Intern-2020
Sinuo LIU

Sinuo LIU

Intern-2021
Hongyu GUO

Hongyu GUO

Intern-2021